4.jpg

בואו לעבוד איתנו

הורדה

תאריך אחרון להגשה

תאריך פרסום

כותרת

מס.

30.11.2021

מדריכים/ות וגננות

1.

01.10.2021

קורסים וסדנאות

2.

01.05.2022

01.04.2022

3.

מנהלת שיווק

מוזיאון הצייר משה קסטל מחפש אתכם

יוצרים ואמנים בתחומי האומנות השונים המעוניינים
להעביר סדנאות קורסים והרצאות אצלנו במוזיאון
ניתן לשלוח מפרטי קורסים

info@castelmuseum.co.il