top of page
1.jpg

יצירות מאוסף המוזיאון

מוזיאון הצייר משה קסטל במעלה אדומים,
הפנים המשתנות של תצוגת הקבע

מוזיאון הצייר משה קסטל במעלה אדומים, מוזיאון הצייר משה קסטל פתח את שעריו במעלה אדומים בשנת 2010, שמונה-עשרה שנה לאחר פטירתו של הצייר עצמו. בימי חייו זכה משה קסטל להוקרה הן בארץ, והן בחו"ל, ויצירותיו נמצאות בשלל אוספים ציבוריים של מוזיאונים רבים ברחבי התבל, כולל המוזיאון לאמנות מודרנית בניו-יורק, מוזיאון טייט מודרן בלונדון, מוזיאון ישראל בירושלים וכו, ובאוספים פרטיים יצירותיו הפנומנליות של משה קסטל, שעבד לא רק בארץ-ישראל, אך גם עם החומרים מאדמת מארץ-ישראל, אפשר למצוא במוסדות השלטון הישראלים במשכן נשיאי ישראל, בכנסת ואף בוותיקן!

ובכל זאת, אין מקום בעולם, בו ניתן לחוות את עולמו הרוחני של צייר אגדי זה בצורה יותר
מרהיבה ומעמיקה, מאשר במעלה-אדומים. המוזיאון כולל אוסף גדול ומגוון ביותר של יצירותיו,
בכל הטכניקות בהן עבד: ציורי שמן על בד ואקוורלים, פסלים וליטוגרפיות, שטיחים ותבליטי
ברונזה, וכמובן, היצירות המרהיבות שעשה קסטל תוך שימוש בבזלת וצבעי השמן. מוזיאון קסטל פותח את כל אוצרותיו לציבור! בהחלטתם המשותפת של מנכ"ל המוזיאון, חגי ששון, ואוצר, דר' אלק ד' אפשטיין, כלל היצירות שבאוסף עוזבות את המחסנים ומוצאות את מקומן הטבעי בתצוגת הקבע. חלק מן היצירות, כמו האישה עם פרוות השועל, נוף בפרברי פריס, דיוקן אישה שהיו בתצוגת הקבע בעבר, חזרו אליה אחרי שנים של היעדרות – יצירות מופת של האומן מימי לימודיו בבצלאל בירושלים בשנות העשרים של המאה הקודמת או מימי שהותו בפריס. היצירות הללו הופיעו בספרים המוקדשים למשה קסטל ואמנותו, הן אהובות על-ידי ציבור חובבי האמנות, ואך זה טבעי להחזירן לציבור זה.

אולם, יצירות רבות שהמבקרים יכולים לראות אצלנו עכשיו, מעולם לא הוצגו במוזיאון,
וחלקן אף לא פורסמו בעבר באלבומים, קטלוגים ומונוגרפיות. החל מהציור הדרמטי היהודי
הצלוב שדר' אביחי מנדלסון אף מגדיר אותה כדיוקן עצמי כצלוב ועד לבזלת מכורזים
מיצירה פנטסטית הכהן הגדול משנת 1965 בצבעים כחולים עזים, ועד לקמיע הלירית
והמרגשת משנת 1984, כשקסטל כבר היה בן 75 – כל היצירות הללו מוצגות עכשיו לראשונה
במוזיאון. בואו נחשוב על בזלת מכורזים הרי, מדובר ביישוב קדום, שעמד על תילו מתחילת
המאה הראשונה לספירה ועד המאה השמינית, וכבר כאלף שלוש מאות שנה איננו ומשה קסטל
הפיח בו חיים חדשים על ידי יצירת העבודות הנהדרות הללו.

כוחה של האמנות הגדולה גם בכך שהיא יכולה לסובב את שעון הזמן ולאפשר לנו מסע לא רק בין מקומות, אלא גם בין תקופות היסטוריות שונות, וזה בדיוק מה שמוזיאון הצייר משה קסטל מאפשר עכשיו. המבקרים במוזאון ייחשפו לסיורים בנושאים מגוונים ואף יראו לראשונה עשרות יצירות נוספות ייחודיות, שהן נכס צאן ברזל של התרבות הלאומית שלנו. אוסף יצירותיו של משה קסטל מוכיח את עומק השורשיים ההיסטוריים שלנו בארץ-ישראל, ומציג את הרמה הבינלאומית של האמנות שצמחה והתפתחה כאן במאה השנים האחרונות.

bottom of page