top of page
20 Prayer, 1979 תפילה Signed Lithograph on Somerset paper.jpg

ספרים על הצייר משה קסטל

משה קסטל, תערוכה רטרוספקטיבית. יצירות משנים 1928-1973
(מוזיאון תל-אביב לאמנות, 1973).

משה קסטל, תערוכת יובל שישים שנות יצירה (ירושלים: הכנסת, 1984).

משה קסטל (באר-שבע: מוזיאון לאמנות, 1989; מהדורה שניה – ראשון-לציון: "קשתות",
אמנויות, 1995).

בלהה ומשה קסטל, זיווג גורלי, בעריכת צילה אזולי (מעלה-אדומים, 2014).

אלה צ'רניאק, זיכרונות משכונת הבוכרים. היבטים בוכריים ביצירתו של משה קסטל (ירושלים:
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח – מוזיאון הצייר משה קסטל, 2014).

קסטל, מבחר יצירות מהאוסף (מעלה-אדומים: מוזיאון הצייר משה קסטל, 2018).

גדעון עפרת, משה קסטל (קרן לוין לאמנות, 2019).

bottom of page