4.jpg

תערוכות עתידיות

 בית הספר חמ"ד: תערוכה ארצית לחינוך הדתי 

 20/02/2022 - 27/01/2022 

 תיכון "דקל וילנאי אורט" מעלה אדומים: תערוכת גמר
 

 31/03/2022 - 24/03/2022 

 *בקרוב תערוכה במדבר* 

 בקרוב בית קסטל
נפתח לקהל המבקרים