מחלוקת המשיח מאת ישראל קניהל

למי מחכים היהודים? מציג את הגישות השונות, לפעמים הפוכות, לבוא המשיח

ואת המחלוקות החריפות שהתלוו להן.

הוא שופך אור חדש ודרמטי על נבואות החורבן והנחמה, על משפטו הרה הגורל

של ישו ועל האופן שבו המציאות בת זמננו מהדהדת את ההיסטוריה.

ישראל קניהל - מחלוקת המשיח

75.00 ₪מחיר