top of page

ספר שירים הגות מאת יצחק ארמוני קסטל

הגות הוא ספר השירים השישי פרי עטו, ובו תשעים שיריםהמבטאים את שלבי החיים,

הרגשות הנלווים אליהם, הזמן העובר, מחזוריות הטבע וכוח היצירה.

הגות - יצחק ארמוני קסטל

70.00 ₪מחיר
    bottom of page