top of page

קבוצת מסילות הינה בבחירת סגירת מעגל של 30 שנה בארץ
אמני המעגל רכשו השכלה אקדמית במוסדות אקדמיים ברוסיה, אך את הציור למדו בצורה בלתי פורמלית אצל אומנים לא רשמיים.

הם פיתחו שפה של העברת רעיונות ללא צורך בהסברים ולעיתים בקריצה. בעיקר תפישת האומנים את אומנתם הייתה כשליחות ולא כמוצר צריכה. הם נתפסו על ידי הברנג'ה המקומית בארץ כמיושנים והמליצו בפניהם להתערות במילייה התל אביבית קרובים לעיתונאים ופרסומאיים. כביטוי לתחייתם של אומני המעגל, מגוריהם נבחרו על פי תפישתם האידיולוגית רובם בשטחים. הקבוצה ערכה מספר תערוכות בישראל, גרמניה, איטליה, צרפת ורוסיה.

במעגל החיים - שלושים שנות עליה לקבוצת מסילות

60.00 ₪מחיר
    bottom of page